Şehr-i İstanbul

17 Temmuz 2011 Pazar

İstanbul'u Selamlayan Kule: GALATA KULESİ


 İstanbul silüetinin olmazsa olmazlarındandır Galata Kulesi... Beyoğlu'nun simgesi olmuştur bu kule. Tarhi fetihten önceye dayanan Galata Kulesi bugüne dek görüntüsünden pek taviz vermeyerek gelebilmiştir.
 Tarihi, Ceneviz kolonisinin(Başka bir ülkede ticari amçlı kurulan yerleşim yeri) Bizans'ın Galata semtine yerleşmeleri ile başlar. Buraya kule yapmak isteyen Cenevizliler kulenin adını İsa Kulesi koymuş ancak Bizans kaynakları buradan Burç Kulesi diye bahseder. 1348'de koloninin etrafını çepe çevre saran iç surların kuzeyine inşa etmiştirler. İç surun çevresinde de hendek vardı. Bugün Beyoğlu semtinde dikkat ettiyseniz "Hendek" isimli sokaklar çoktur. Anlatılanlara göre Cenevizliler bu kuleyi çoluk, çocuk, erkek, kadın demeden geceli gündüzlü bir çalışma sonucu inşa etmiştirler.

Galata Kulesi ile bizim tanışmamız ne zaman oldu peki? Fetihten sonra diyorsanız yanılıyorsunuz çünkü kule inşası sırasından maddi olarak daralan Cenevizliler kuleyi tamamlayamazlar ve  2. Murad'dan yardım isterler. 2. Murad gereken yardımı yapar. Cenevizliler borçlarını kulenin uygun yerine teşekkür kitabesi koyarak öderler.. 
 Galata Kulesi Osmanlı döneminde hapishane, yangın kulesi gibi amaçlarla kullanılmıştır. 2. Mahmut tarafından saat konulduğu da bilinir. 1960 yılında resterasyon geçirmiş ve tepesindeki külah konulmuştur.
 Galata Kulesi için Kız Kulesi'ne aşık kule derler.  Çevresindeki binaların yüksekliğinin artmasıyla göremez olmuş kule sevdiceğini... Zaman zaman onu görmek için tepesindeki külahını da çok düşürmüştür bu yaşlı kulemiz. Kaderleri de aynı Kız Kulesi'yle! İkiside nerdeyse aynı amaçlara hizmet vermiş, ikiside Osmanlı ile fetihten önce tanışmış. Galata Kulesi ayaklanıp gidemese de sevdiğine Hazarfen Ahmet Çelebi  ile haber göndermiştir.  Galata Kulesi'nden bahsedip Hezarfen Ahmet Çelebi'den bahsetmeden geçmek olmaz. Hezar farsça "bin" demektir "bin fenli" yani "çok şey bilen" anlamlarına gelmektedir. İlmi vasıfları çok yüksek olan Hezarfen Türk alimlerinden İsmail Cevheri'den ilham almıştır. Ünlü bilgin Da Vinci'nin de İsmail Cevheri'den ilham aldığı söylenir. Hezarfen kuşların uçuşlarını inceleyerek kendi yaptığı düzeneği bugünkü Okmeydanı semtinde deneme uçuşlarını yapar. 1632 yılının lodoslu bir gününde kendini salıvermiştir Gatala Kulesi'nden ve İstanbul Boğazı'nı uçarak geçerek 3358 metre öteye Üsküdar Doğancılar'a konmuştur. 2. Murad'ın yapımına destek olduğu bu kule bu sefer 4. Murad ile yenden gündeme gelir. Evliya Çelebi'nin bu uçuşunu canlı izleyen Sultan ilk zamanlarda bu alimi çok beğenmesine ona hediyelere boğmasına rağmen sonra devlete zararlı olabileceğini düşünerek Cezayir'e sürmüştür. Kimisi başını vurduttuğunu söylese de bu bilgi teyit edilmemiştir. Cezayir'de öldüğü bilinir. Türk havacılık tarihine adını yazdıran Ahmet Çelebi'nin bu ilginç hikayesi filmlere konu olacak türden biridir.
 
Galata Kulesi günümüzde restoran cafe olarak hizmet vermekte, balkonundan muazzam İstanbul'u sergilemektedir. Eğer fazla vaktiniz yok ve İstanbul'u bir nebze görmek istiyorsanız Galata Kulesi ağırlayacaktır sizi. Ayrıca çok gariptir Galata Kulesi'nden yukarı çıkıldığında İstiklal Caddesi boyu eğlence hayatı, aşağıya Eminönün'e inildiğinde uhrevi bir hava karşılar sizi. İstanbul'un bırakın bir kilometre karesini her metre karesi ayrı bir havayı teneffüs ettirir insana... 
                              Galata Kulesi tepesinden kendi çektiğim fotoğraflar

                           
Şehr-i İstanbul Facebook Sayfasını

1 yorum:

 
Copyright 2010 İstanbul